Публікації

Огляд публікацій про Катакомбну Церкву та період легалізації УГКЦ


«Освячені в Істині»

Призначена для широкого кола читачів, дослідників церковної історії, молоді, духовенства, мирян.

Книга висвітлює сторінки життєвої долі і священничого служіння отця Петра Голейка. У період, коли Україна переживала драматичні часи атеїстичних переслідувань і повоєнного лихоліття, отець Петро та його сім’я залишилися вірними Богові, рідній Церкві і своєму народові, пройшовши з ним тернистий шлях духовного мучеництва.

Кожен розділ книги «Освячені в Істині» - яскравий взірець вірності Христові, щоденного наслідування Його, втіленого в житті не лише однієї особи, але й цілої великої родини.

Видання містить цінні спомини про душпастирів і вірних підпільної УГКЦ, їхнє жертовне служіння та невимовну дію спасенного Божого Промислу в житті Церкви й кожної людини.

Написана з любов’ю і теплом донькою отця Петра с. Надією Голейко (ЗСПБФ), книга стане духовним дороговказом сучасним і прийдешнім поколінням та вдячним дарунком пам’яті подвижникам й ісповідникам української Церкви. 

ЗМІСТ                      Від автораКир Андрей - місія доброго Самарянина. праця духовенства УГКЦ в Галичині на початку XX століття /Місія «Постуляційний Центр беатифікації і канонізації святих УГКЦ» -Жовква: Місіонер, 2020 216 с. іл.

У книзі висвітлено аспекти соціально-харитативної та митецько-меценатської діяльності греко-католицького духовенства початку XX століття в Галичині. Колек¬тив авторів розглядає соціо-культурні виклики монархій та тоталітарних ідеологій, які повставали перед праведним Кир Андреем Шептицьким і греко-католицьким ду-ховенством Галичини. Відповідь на ці виклики вони реалізовували у дусі євангельської притчі про Доброго Самарянина. Книга для широкого кола читачів, які цікавляться історією України загалом та діяльністю душпастирів УГКЦ зокрема.

Видання друге, доповнене. Редакційна колегія: о.ліц. Полікарп Марцелюк, ЧСВВ; о. др. Августин Баб'як, Ольга Михайлюк


Боцюрків, Богдан. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939-1950) / переклад з англійської Наталії Кочан, за редак­цією Олега Турія. Львів: Видавництво Українського Католицького Уні­верситету 2005.

Книжка проф. Богдана Боцюрківа присвячена дослідженню обставин офі­ційної ліквідації УГКЦ радянською державною владою шляхом її насиль­ницького «возз’єднання» з РПЦ на т. зв. «Львівському соборі» 1946 р. та подібної «православізації» Мукачівської єпархії у 1949 р., знищення мо­настирів і чернечих згромаджень, а також зруйнування структур цієї Цер­кви на території сучасної Польщі й Словаччини. У монографії розкрито причини та механізми репресивної антиунійної політики сталінського режи­му, успадковані від царської влади, а також показано інструменталізацію РПЦ радянськими органами держбезпеки задля атеїстичної за своєю суттю політики. Широке використання документальних матеріялів, доступ до яких став можливим із відкриттям таємних архівів КПРС і КДБ, надав змогу представити проблематику без тих величезних викривлень, притаманних радянській історіографії та її сучасним епігонам, які ще й досі перешко­джають повноцінній реабілітації УГКЦ та врегулюванню церковно-дер­жавних і міжконфесійних взаємин в Україні.


Як ми пережили комунізм і навіть сміялися. Славенка Дракуліч

Для західних аудиторій Славенка Дракуліч, хорватська письменниця і журналістка, стала голосом країн з-поза Берлінського муру ще до його падіння 1989 року.

Її есеї були не тільки затребуваною оповіддю про життя в соціалістичному таборі: Славенка Дракуліч також однією з перших почала пояснювати, як жили у соцтаборі жінки. Уже класична книжка Дракуліч «Як ми пережили комунізм і навіть сміялися» відкрила Заходу цей жіночий світ-приватний, професійний, активістський. Він, утім, майже так само невідомий і нам, адже для тодішніх мешканців Радянського Союзу відвідини закордону, навіть «братніх» соціалістичних країн, були рідкісною нагодою і віхою в житті, а покоління, для яких подорожі не є чимось надзвичайним, побачили вже зовсім іншу Східну Європу. Дещо в цих есеях видається спогадами про минулу епоху, проте дещо зрезонує з досвідом навіть тих, хто народився вже після написання книжки.


Ковчег. Науковий збірник з церковної історії, ч. 8 відп. ред. Олег Турій, Львів 2018. 462 c. Збірник містить статті про репресії та опір УГКЦ  тоталітаризму СРСР ХХ ст. на основі архівних джерел та матеріали семінару Реформація й ідеї оновлення церковного і суспільного життя в Україні: минуле і сучасність. Зміст

Колб Наталія, З Богом за Церкву і Вітчизну: греко-католицьке парафіяльне духовенство 90-х роках ХІХ ст., Жовква 2015. 372 с. Монографія про діяльність і побут парафіяльного духовенства УГКЦ ХІХ ст. Зміст
Ihor Halagida, Miedzy Moskwa, Warszawa i Watykanem, Warszawa 2013, 435 c.  наукова публікація базована на матеріалах архівів Польщі та України, яка розповідає про репресії УГКЦ на територіях радянської Польщі, праця описує, як долі духовенства, так і аналізує дії органів влади у період 1944-1970 рр.
Уривок з книги

Оля Жаровська, Випробувані немов золото в горнилі, Львів 2013 - книга, яка об'єднала в собі долі семи  Новомучеників УГКЦ. Подвиг віри блаженої с. Йосафати, свщмуч. Миколая Чарнецького,  КлиментіяШептицького,   Віталія Байрака, Омеляна Ковча.  Приклад її життя  -свідчення вірних учнів у школі Христа взірець для вірних.

До Світла Воскресіння крізь терни катакомб, Львів 2012. 79 с. Науково публіцистичний огляд діяльності УГКЦ. Напрацювання фахівців Інституту Історії Церкви,  аналізує та ілюструє життя і діяльність ієрархії та вірних у ХХ ст. Особливу увагу приділяє фактам репресій греко-католиків у СРСР. Витяг з публікації

Іван Гель, Виклик системі, український визвольний рух другої половини ХХ ст». Львів 2013, Науково-популярна праця відомого дисидента шістедисятника,опрацьована  істориком Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького» Іриною Єзерською  детально описує світогляд "інакодумців", форми опору рад. репресивній системі та долі людей які боролися за право на свободу совісті. Витяг з публікації


Книга Архиєпископа Александра, Священномученик  Никодим, жизнь, отданная Богу и Людям, Кострома 2001 описує долю Кир Никодима,  єпископа Чигиринського і вікарія Києва, серед  митарств єпископів РПЦ у час війни автор описує теплу зустріч у Львові у палатах св. Юра митрополита Кир Андрея. 

Блаженні с. Олімпія та с. Лаврентія, Життєвий шлях, мучеництво перевезення та почитання мощей, упор. і автор с. Рафаїла Годій, Львів 2012

Книга описує формування та духовний світ сестер святого Йосифа блаженних Олімпії та Лаврентії, розповідає про шлях ісповідництва, вірність обітам та почуття спільноти сестер яких об'єднало бажання віддати життя для Бога і ближнього.


Підпільна Церква в умовах тоталітарної держави, Львів 2012, 80 с. Книга у формі питань і відповідей про життя УГКЦ в часі репресій, підпілля та про хід легалізації Церкви.

Катакомбні дзвони о. Зеновій Кисілевський, Івано-Франківськ 2012

Витяг з публікації 


Наталія Шліхта, Церква тих хто вижив, Харків 2011, 466 с. Науковий огляд життя православної громади РПЦ в Українській РСР у повоєнниі роки і національно-культурний вплив на її розвиток формально "возз'єднаної" УГКЦ, що було причиною до формування українського екзархату РПЦ.   Витяг з публікації

Собор Св. Юра 22 січня 1989 року Документи і спогади, упорядник Ігор Калинець, Львів 2011 Спогади про мітинг організований Марійським Товариством на майдані біля Собору св. Юра з нагоди проголошення злуки ЗУНР і УНР з закликом легалізації УГКЦ, спогади Івана Геля про мітинг та Ігоря Калинця про повернення Собору греко-католикам 19 серпня 1990 р. Витяг з книги 

Надзвичайна посвята, Щоденні релігійні історії про вірних з минулого й сьогодення, які пожертвували всім заради Христа Луцьк 2011, 367 с. Долі вірних християнських Церков у світі які у ХХ ст. своєю кров'ю  засвідчили віру в Ісуса Христа. Витяг з книги

Життя і діяльність блаженного священномученика Северіяна Бараника, ЧСВВ, Наталя Гаврилів, Угнів 2011
Книга огляд життєвого шляху свщмуч. Северіяна, від дитинства і юності  в Угневі, автор переходить до опису чернечого вишколу і священичого служіння, ієромонах Северіян витримав тиск репресій радянської влади і залишився  вірним покликанню, мучеництво довершилося 26 червня 1941 р. у тюрмі НКВС у Дрогобичі. Пам'ять праведника жива і це чергове свідчення що слова навчають, а приклад життя чеснот потягає вірних шляхом наслідування Христа.
Gian Paolo Mattei, Ucraina terra dei martiri, Roma 2001 Книга у італійській мові, синтетичний та популярний опис житій Новомучеників Миколая Чарнецького та 25 друзів беатифікованих 27 червня 2001 р.  Уривок

 О. Андрій Михаліха, (10.07.1886-19.06.1959 р.)у серії Невідомі герої серед нас, стараннями о. Василя Іваніва, ЧНІ вийшла книжка, на основі свідчень і документів дочки отця Дарії. Висвілено образ душпастиря і ісповідника віри о. Андрія, пароха м. Шкло Уривок з книги  

У серії Літопис Голготи України, том. 2 Репресована Церква
Дрогобич 1994 
Один з перших збірників авторських досліджень про історію репресій життя у підпіллі та легалізацію УГКЦ. Витяг з книги
Лонгін Цегельський, Митрополит Андрей Шептицький, Короткий життєпис та огляд його церковно-народної діяльності, Львів 1995, 78 с. Текст


Христянський голос Самвидав, 1990  Текст
Документальний фільм "І впали окови"

Фільм "Заповіт"


Документальний фільм "Як будувати рідну хату"


Книги про Блажених і Слуг Божих УГКЦ

О. Йосиф Боцян, о. Ісидор Дольницький, духовний отець, літургіст і піснетворець, Львів 1933. Спогади про Слугу Божого Ісидора  свідчення про тихого і  працелюбного священика-виховника семінарії у Львові. Життя чеснот Слуги Божого - промовляють до серця і заохочують на нього взоруватися.

Як будувати Рідну Хату, Львів 2003. Від виховної сили Церкви... від напружености виховної праці духовенства над молоддю та в проповіданні Євангелія і пояснюванні християнських чеснот у великій мірі залежить могутність батьківщини. Кир Андрей Шептицький, Львів, грудень 1941 р.

Твори патріарха і кардинала Йосифа, Рим 1981. ... Пригадується одна подія з тюремного життя, коли той Митрополит ограблений і полишений ледви з життям, застановлявся над тим і мусів прийти до переконання, що все ж таки ці кривдники, свідомі чи несвідомі, є його вірними, а він їх Митрополитом, і такий він Митро­полит, які вони вірні ...     Текст            Кир Йосиф Сліпий, Рим 28.02. 1965 р.

єп. Йосиф Сліпий, Головні правила сучасного душпастирства, Львів 1940 Текст
МАРТИРОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ, Т. ІІ, УКРАЇНСЬКА КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА, Документи, матеріали, християнський самвидав України, під ред. Осипа Зінкевича і о. Тараса. Р. Лончини, Торонто 1985.Збірник містить хронологію репресій  УГКЦ, короткі біографії духовенства, статистичні дані закритих церков і монастирів  звернення та протести Римських Понтифіків, Кир Андрея Шептицького та Кир Йосифа Сліпого. 

 Християнське мучеництво - свідчення Церкви ХХ ст.- Богословія, том 63,  Львів 1999.

Вл. Кир Михаїл Гринчишин, Мучеництво в Євангелії та у Церкві. Текст
Отець Тома ШПІДЛІК, Антиномія смерті і життя в мучеництві     Текст


 

Іван Вуйцик, Милошовичі - історія села, ч. ІІ, Львів 2012, Краєзнавча розвідка про історію села, де містяться свідчення про трагічні сторінки історії Церкви на Пустомитівщині у ХХ ст. Уривок книги

Українська Повстанська Армія в боротьбі проти тоталітарних режимів, Львів 2004
Книга збірник статей істориків Інституту українознавства імені Крипякевича, які стосуються доль українців у час ІІ світової війни.

Мученики - джерело чудотворної сили, Львів 2001.У їхньому протистоянні таємниці беззаконня, незважаючи на людську неміч, змогла засяяти сила віри й Христової благодаті 2 Кор. 12, 9-10

Якщо Господь благословить вашу країну численними покликаннями, якщо семінарії заповнені – і в цьому є джерело надії для вашої Церкви, – то  все це, без сумніву, є одним із плодів їхньої жертви. Але це стає для вас великою відповідальністю. Св. Іван Павло ІІ. Львів, 27 червня 2001  р.


Августин Баб’як, Нові українські мученики ХХ ст., Рим 2001. Пригадати життя наших братів які загинули в наслідок переслідування політичною владою є одним з наших обов’язків пам’яті, яка повертає ці події на суд історії. Католики Української Церкви справедливо відчувають потребу у перегляді цих подій для  усвідомлення для себе самих, для Церкви, і людства, їх ще так не далекого минулого щоб вичленити головні лінії світогляду і основні постаті цього періоду.Книга дає можливість вивести з тіні забуття жертву жінок і чоловіків, які були переслідуванні і вбиті тому що були віруючими католиками, які ставили спротив тоталітарному режиму... Текст
Augustyn Babiak, Il Metropolita Andrea Szeptyckyj nel suo incarico di visitatore Apostolico (1920-1923),Trento-Bolzano 2012. 
Кир Андрей, визначна особа яка вказує Церкві що її місією є побудова мосту єднання між Сходом і Заходом. Його особа свідчить красу Церкви і є прикладом і для нас італійців... Луїджі Бресан, архиєпископ Трентоо. Климентій Василь Стасів, ЧСВВ Вартовий Господнього світильника, Львів Місіонер 2012
Перед нами постає непростий життєвий шлях, позначений вірою і мужністю. Відчувається велика любов автора, з якою він висвітлює становлення та душпастирське служіння одного священика.ю що охоплює цілу живу історію. Ця любов закорінена у синівській вдячності о. Климентія, адже він один з духовних синів о. Йосафата Лесіва, що посвятили життя Богові. Кир Софрон Мудрий, ЧСВВ

 Вісник Постуляційного центру
№ 1 січень 2012 


№ 2 лютий 2012


№ 3 березень 2012№ 4 квітень 2012№ 5 травень 2012№ 6 червень 2012

 
Ювілей 125-ти ліття з дня народження Слуги Божого Патріарха Йосифа Сліпого
Буклет

Немає коментарів:

Дописати коментар