середа, 27 січня 2016 р.

Захист дисертації Кир Андрей і греко католики США

29 грудня 2015 р.  у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію Гнідик Ірина “Початки та розбудова Греко-Католицької Церкви у США (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)”. З огляду на сучасне зростання еміграції, проблему адаптації переселенців у чужому суспільстві, питання пасторальної опіки емігрантів, а також ювілею митрополита Андрея Шептицького ця тема є особливо актуальною для суспільства.
Перші греко-католицькі громади української еміграції з’явилися саме у США в останній чверті ХІХ ст., де про греко-католицький обряд небуло нічого відомо. Відповідно, цей процес став не лише канонічним, а й суспільним прецедентом.  З огляду на ці обставини ГКЦ у США формувалася на перетині національних, еклезіальних, суспільних та культурних моделей історичного розвитку.  Крім того, на процесі її становлення відобразилися важливі аспекти української, американської та ватиканської історії.
Як зазначила Ірина Гнідик, ГКЦ у США творили дві групи українців емігранти з Закарпаття та Галичини. З огляду на початки формування національної ідентичності в умовах відсутності власної держави їх етнічне походження було практично незрозумілим для загалу американців. Незрозумілим був і греко-католицькі обрядові звичаї, які водночас вигідно вирізняли українських переселенців на фоні інших еміграційних спільнот у США, які мали тут свої Церкви. Обрядова відмінність привертала увагу американської преси. Римо-католицька ієрархія США розглядала еміграцію греко-католиків як можливу причину порушення усталеного церковно-організаційного порядку, особливо з огляду на приїзд переважно одружених греко-католицьких священиків. Однак, упродовж періоду становлення греко-католицького єпископства (1907-1914 рр.) здобувачка простежила позитивну динаміку зміни ставлення американського суспільства та ієрархії до українців греко-католиків. Доказом цього є присутність під час урочистого посвячення першого греко-католицького кафедрального собору Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії у Філадельфії  (жовтень 1910 р.) американського архиєпископа Патрика Раяна, та широке висвітлення  цієї події в американській періодиці.
На основі дослідження дисертантка зробила висновок, що розбудова ГКЦ у США знаменувала новий етап еволюції церковного права. Завдяки чому було розроблено практику співдії єпископів латинського та східного обрядів на території, де переважають римо-католики. Це суттєво полегшило становлення ГКЦ у Канаді, куди українська еміграція прибула на п’ятнадцять років пізніше.

Найбільші заслуги у розбудові ГКЦ у США належать Слузі Божому Кир Андрею Шептицькому та єпископу  Сотеру Ортинському. Завдяки діяльності митрополита, його вдалим аргументам у дискусії з Ватиканом щодо практичного ствердження гідності Церков східного обряду утворилися дві греко-католицькі дієцезії у Північній Америці. Урядування єпископа С. Ортинського було апогеєм розбудови ГКЦ у США. Йому довелося на практиці долати організаційно-дисциплінарні труднощі міжобрядових відносин на території переважання римо-католицизму та розбудовувати церковну структуру. Крім цього, він значно спричинився до організації українського шкільництва та опіки над українськими сиротами у США. У 1912 р. він ініціював утворення Союзу українців-католиків “Провидіння”, який згодом став консолідуючим чинником та основою економічного добробуту українців у США - країні великих можливостей.

Немає коментарів:

Дописати коментар